CÔNG TY TNHH TIGERS LOGISTICS

CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS
Vietnamese English
0906 865 105

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS

Địa chỉ: Số 139, Đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 028 3512 3115 - Hotlines: 0934137112 - 0906865105
Email: manager@tigerlogisticsvn.com
QQ : 3442680834 - Skybe: lee.le91
Web: tigerlogisticsvn.com

https://www.google.com/maps/place/139+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+D5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+25,+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8057644,106.7144039,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528a3e7ad0183:0xa2b8888cbc59603d!8m2!3d10.8057591!4d106.7169788!16s%2Fg%2F11fnpmzlgd?entry=ttu
Khách hàng
CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS

Địa chỉ: Số 32, Đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: 028 3512 3115 - Hotlines: 0934137112 - 0906865105
Email: manager@tigerlogisticsvn.com
QQ : 3442680834 - Skybe: lee.le91
Web: tigerlogisticsvn.com

291852 Online : 3
Skype Zalo Facebook Twitter

Designed by VietWave